Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator ZUS: elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

27.06.2018
Autor: Materiał przygotowany we współpracy z ZUS, fot. sxc.hu
Źródło: Integracja 2/2018
Lekarka trzymająca dokumentację medyczną/sxc.hu

Od 2016 r. lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA ). Pacjenci mają wciąż w związku z tym wiele wątpliwości. Wyjaśniamy najczęstsze.

Czy można poprosić lekarza o wydruk e-ZL

Wiem, że lekarze w niektórych przychodniach wystawiają elektroniczne zwolnienia lekarskie. Czy mogą drukować takie zwolnienia?

Tak. Lekarze przekażą pacjentowi wydruk wystawionego elektronicznego zwolnienia lekarskiego (opatrzony podpisem i pieczątką lekarza):

 • gdy jego płatnik składek (np. pracodawca) nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – pacjent musi taki wydruk dostarczyć swojemu płatnikowi składek (np. pracodawcy),
 • na jego prośbę, nawet jeśli jego płatnik ma profil na PUE ZUS (tego wydruku nie trzeba nigdzie przekazywać, jest on dla pacjenta potwierdzeniem, że lekarz wystawił zwolnienie lekarskie).

Kiedy pracownik musi złożyć wniosek o zasiłek?

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Czy jeśli lekarz wystawi mi zwolnienie elektronicznie, będę musiał je dostarczyć pracodawcy i złożyć wniosek o zasiłek chorobowy?

To zależy od tego, czy Pana pracodawca ma konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i jest płatnikiem zasiłków. Jeśli lekarz wystawi pracownikowi e-ZLA, a jego pracodawca:

 • ma konto na PUE ZUS i wypłaca zasiłki (bo zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób), to pacjent (pracownik) nie musi nic robić, aby otrzymać zasiłek chorobowy. Nie musi podczas choroby dostarczać zwolnienia swojemu pracodawcy albo prosić o to rodzinę czy znajomych. E-ZLA trafia na konto PUE płatnika (pracodawcy) i do systemu ZUS zaraz, gdy lekarz je wystawi.
 • ma konto na PUE, ale nie jest płatnikiem zasiłków, tylko zasiłki wypłaca ZUS, potrzebny jest wniosek o zasiłek. Wniosek taki powinien w imieniu pracownika złożyć jego pracodawca. Takim wnioskiem jest zaświadczenie pracodawcy wystawione na druku ZUS Z-3.

Jeśli pracodawca pacjenta nie ma konta na PUE, a lekarz wystawi mu e-ZLA, to musi wydrukować zwolnienie. To zwolnienie pacjent musi doręczyć swojemu pracodawcy, bo nie jest możliwe jego elektroniczne przekazanie. O tym, że konieczne jest wydrukowanie e-ZLA, podpowie lekarzowi system – wyświetli komunikat. Jest to także oczywiste dla pracownika, bo płatnicy, którzy nie mają profilu na PUE, muszą informować swoich pracowników o obowiązku dostarczania wydruku e-ZLA. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca pracownikowi ZUS, jako wniosek o zasiłek chorobowy traktowane jest zaświadczenie Z-3 wystawione przez płatnika składek (pracodawcę).

Czy lekarz zawsze widzi w systemie, że dziecko jest ubezpieczone?

Mój mąż zgłosił nasze dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy jeśli dziecko zachoruje i ja pójdę z nim do lekarza, to będzie on widział w systemie, że dziecko jest ubezpieczone?

Nie. Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym dziecka pojawi się tylko wtedy, gdy zostało ono zgłoszone do ubezpieczenia przez osobę, dla której jest wystawiane zwolnienie. Jeśli lekarz będzie wystawiał Pani zwolnienie lekarskie, uzupełni dane dziecka (datę urodzenia i typ pokrewieństwa).

Czy pracodawca będzie widział kod choroby?

Czy jeśli lekarz wystawi mi zwolnienie elektronicznie, to pracodawca będzie widział kod choroby?

Nie. W zwolnieniu elektronicznym przeznaczonym dla płatnika składek nie będzie numeru statystycznego choroby.

Czy pracodawca przekaże wydruk e-ZLA do ZUS?

Mój pracodawca zatrudnia tylko kilku pracowników. Nie wypłaca zasiłków i nie ma konta na PUE. Czy jeśli dostarczę mu wydruk e-ZLA, to przekaże on zwolnienie do ZUS?

Nie. Pracodawca, który otrzyma wydruk e-ZLA, nie musi przekazywać go do ZUS. E-ZLA trafi do ZUS automatycznie po wystawieniu przez lekarza. Pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków, musi jednak przekazać do ZUS dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń, m.in. zaświadczenie wystawione na druku ZUS Z-3.

W jakim terminie elektroniczne zwolnienie trafia do pracodawcy?

Ile czasu ma lekarz na przesłanie e-ZLA do mojego zakładu pracy?

Lekarz wystawia e-ZLA w momencie, kiedy je podpisuje. Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS podpisanie zwolnienia jest zintegrowane z jego wysyłką do ZUS, a także do płatnika składek. ZUS udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następnym po dniu otrzymania zaświadczenia.

Czy pacjent wie o korekcie zwolnienia?

Czy jeśli e-ZLA, które lekarz mi wystawi, będzie poprawiane z powodu jakiegoś błędu, to ktoś mnie o tym poinformuje?

Jeśli lekarz stwierdzi nieważność zaświadczenia lekarskiego, w którym jest błąd, powiadamia o tym pacjenta w formie pisemnej. Zawiadamia go także o obowiązku powiadomienia o tym płatnika składek, jeśli nie ma on profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jeżeli płatnik składek ma profil na PUE ZUS, otrzyma z ZUS informację o unieważnieniu błędnego zwolnienia.

Gdy lekarz po unieważnieniu błędnego zwolnienia wystawi nowe e-ZLA, to wydruk tego nowego zaświadczenia lekarskiego dla płatnika składek, który nie ma profilu na PUE, lekarz także przekazuje pacjentowi. Informuje go o obowiązku doręczenia wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego płatnikowi składek.

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich zadawanych przez pacjentów, lekarzy, płatników na www.zus.pl/ezla.


Materiał przygotowany we współpracy z

logo ZUS

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Problemy że strony pracodawcy
  Karolina
  21.12.2018, 10:19
  Mój pracodawca ma konto na PUE ale mówi że nie widzi mojego zwolnienia chociaż w ZUSie ono jest widoczne i lekarz wszystko dobrze wypełnił to może być tak że przez to nie dostanę zasiłku?
  odpowiedz na komentarz
 • e-ZLA nie dopracowane
  waldek
  22.11.2018, 19:32
  cały projekt omawia tylko procedury elektroniczne pacjent - lekarz - pracodawca - zus a co z innymi instytucjami w których wymagane są zwolnienia np. sąd (nie stawienie się z powody choroby) policja : dozór policyjny , przesłuchanie (nie stawienie się z powody choroby) nie ma żadnych odniesień do innych instytucji.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy z powodu pandemii koronawirusa miałaś/-eś problemy z dostaniem się do lekarza, szpitala lub na rehabilitację?

Biuletyn

Wspierają nas