Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Droga do odszkodowania – procedury ubezpieczycieli (część druga)

20.06.2018
Autor: artykuł sponsorowany, fot. Votum SA
chłopak z protezą nogi robi brzuszki

Standardy likwidacji szkód i metody postępowania ubezpieczycieli różnią się w zależności od typu zgłoszonej szkody, dochodzonych roszczeń oraz złożonych wraz ze zgłoszeniem dokumentów. W poprzedniej części cyklu dokonaliśmy przeglądu procedur i metod stosowanych w przypadku dochodzenia odszkodowania z polis NNW oraz ubezpieczeń na życie, a także ubezpieczenia OC komunikacyjnego w zakresie szkody w pojeździe.

Likwidacja szkody

Postaramy się przybliżyć temat procedur w przypadky uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku wypadku, czyli tzw. szkody na osobie, a także miejsca pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym.

Tutaj rzadko coś dzieje się szybko, a jeśli już to tylko wtedy, gdy zgłoszenie jest odpowiednio przygotowane i udokumentowane. Ubezpieczyciel po każdym zgłoszeniu powinien zbadać swoją odpowiedzialność i wypłacić kwotę bezsporną, jednak praktyka pokazuje, że są to kwoty stosunkowo niskie, a po ich wypłacie procedura likwidacji znacznie zwalnia. Mnożą się natomiast wymagania o uzupełnienia kolejnych dokumentów.

W przypadku uszkodzenia ciała po uzupełnieniu dokumentacji medycznej oraz często również szeregu innych dokumentów, przeprowadza się badanie lekarskie, chociaż zaznaczyć należy, iż nie jest to obowiązkowy element procesu likwidacji. W szkodach, których skutkiem są stosunkowo niewielkie obrażenia ciała, nie organizuje się komisji, a wysokość zadośćuczynienia ustala na podstawie dokumentów.

W przypadku gdy obrażenia ciała są poważne, proces leczenia długotrwały i w jego trakcie powstają koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, a poszkodowany nie może wrócić do pracy, oprócz komisji lekarskiej bywają również organizowane wywiady (spotkania) w miejscu zamieszkania poszkodowanego.

Spotkanie odbywa się często nie tylko z samym poszkodowanym, ale również bliskimi, którzy stale świadczą poszkodowanemu pomoc i wsparcie. Wywiad może pomóc w ocenie rozmiaru szkody, szczególnie przy dochodzeniu świadczeń rentowych lub w sprawach, w których brakuje dokumentacji. Może jednak również wpłynąć niekorzystnie na sprawę i ostatecznie dać podstawę do odmowy ustalenia i wypłaty renty czy innych świadczeń, np. środków na przystosowanie dla osoby niepełnosprawnej domu, pojazdu, uzyskanie środków na wózek inwalidzki.

Podobnie jest w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym - wywiad z uprawnionymi, którzy dochodzą roszczeń po śmierci osoby bliskiej, może wpłynąć na uznanie ich zasadności lub przesądzić o odmowie. Ten element procedury jest bardzo istotny i na coraz większą skalę stosowany przez ubezpieczycieli. Niektóre firmy ubezpieczeniowe korzystają w tym zakresie z pomocy własnych wyszkolonych i doświadczonych pracowników, inne natomiast zlecają taką obsługę podmiotom zewnętrznym. Spotkanie najczęściej odbywa się we wcześniej ustalonym z poszkodowanym lub uprawnionym terminie. Niekiedy jednak oprócz tego spotkania dokonuje się również ustaleń w terenie, czyli okolicy miejsca zamieszkania poszkodowanego czy uprawnionych, zbierając informacje o poszkodowanym, zmarłym, relacjach w jego rodzinie itp.

Pełnomocnik w postępowaniu likwidacyjnym

Procedury ubezpieczycieli w likwidacji szkód są różne, ale w kluczowych kwestiach sama likwidacja przebiega podobnie. Nie zapominajmy jednak o najważniejszym, czyli czynniku ludzkim.

Sprawa prowadzona przez merytorycznie przygotowanego likwidatora przebiega dużo sprawniej, a już sytuacja, gdy po obu stronach są profesjonaliści, pozwala z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że finałem postępowania będzie uzyskanie godnej kwoty odszkodowania czy renty dającej szanse na zabezpieczenie bytu osoby poszkodowanej lub uprawnionych po zmarłym oraz zabezpieczającej należycie niezbędne koszty związane z leczeniem.

Na rynku działa wiele kancelarii odszkodowawczych, warto jednak wybierać te, które są w stanie prowadzić kompleksową obsługę klienta, czyli udzielą mu pomocy nie tylko w zakresie dochodzenia głównych roszczeń jak zadośćuczynienia czy odszkodowania, ale też  będą w stanie zapewnić obsługę w zakresie rentowym, prowadzenie ewentualnej sprawy karnej, w sądzie rodzinnym czy w zakresie zabezpieczenia w środki ortopedyczne, pomocy w przystosowaniu domu i pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej po wypadku. W sytuacji ciężkiego doświadczenia, jakim jest wypadek - szczególnie ten, w którym obrażenia ciała powodują eliminację poszkodowanego z rynku pracy lub leczenie generuje koszty przekraczające możliwości finansowego poszkodowanego i jego najbliższych - kompleksowa pomoc pomaga poukładać sprawy finansowe we właściwy sposób. To z kolei daje większe możliwości na podjęcie przez poszkodowanego odpowiedniego leczenia, rehabilitacji, a często powrót do zdrowia czy aktywności zawodowej odpowiedniej do stanu zdrowia.

Analogicznie w przypadku osób, które straciły w wypadku bliskiego - kompleksowa pomoc pełnomocnika, sprowadzająca się nie tylko do dochodzenia zadośćuczynienia czy odszkodowania, ale również pomocy w ustaleniu renty alimentacyjnej lub  ewentualnym postępowaniu karnym czy w sądzie rodzinnym, pozwala na względną stabilizację życia najbliższych osoby zmarłej w tym bardzo trudnym dla nich okresie.


Materiał przygotowany we współpracy z
logo Votum SA

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas