Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy przysługuje mi świadczenie pielęgnacyjne?

07.08.2018
Autor: N.

Witam. Jestem mamą 28-letniej córki, która jest osobą niepełnosprawną od urodzenia, posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Dotychczas pracowałam i stać mnie było na opłacenie częściowej opieki i na inne potrzeby mojego dziecka. Aktualnie w związku z redukcją etatów zostałam bez pracy. Mam 58 lat i przebywam na zasiłku dla bezrobotnych. Czy w związku z powyższym oraz brakiem pracy mam szansę otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, a tym samym uzyskać wyższe środki niż zasiłek dla bezrobotnych na potrzeby mojego dziecka? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

  1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
    1. matce albo ojcu,
    2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
    3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
    4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 6 w/w ustawy, zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Tak więc jest szansa, że otrzyma Pani świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawną córką w stopniu znacznym. Proszę udać się do wydziału świadczeń rodzinnych w Pani gminie, aby uzyskać więcej informacji.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas