Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak uzyskać kartę parkingową dla osoby pochodzącej z kraju spoza UE?

30.06.2018
Autor: B.

Dzień dobry, jak mogę uzyskać kartę parkingowa dla osoby niepełnosprawnej pochodzącej z kraju spoza Unii Europejskiej, która to osoba będzie mieszkać około 2,5 miesiąca w Polsce? Osoba ta posiada pozwolenie na parkowanie na miejscach dla osoby niepełnosprawnej z kraju, z którego pochodzi.

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 8 ust. 3a i następnymi ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1260 z poźn. zm.), kartę parkingową wydaje się:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Niniejszym osoba, o którą Pan pyta, nie będzie miała w tej konkretnej sytuacji możliwości uzyskania karty parkingowej.

Wydaje się jednak, że z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i tworzenia dobrych praktyk, nie powinny być stwarzane tej osobie problemy przy korzystaniu przez nią z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (przy założeniu że osoba ta ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się). Zależy to jednak od podejścia do tej kwestii odpowiednich służb (np. straż miejska, kontrolerzy opłat za parkowanie, itd.). Należy mieć bowiem na uwadze, że w prawnym rozumieniu tej kwestii, osoba ta nie legitymuje się kartą parkingową uprawniającą do parkowania na kopertach. Parkowanie na tzw. kopertach będzie więc się zawsze wiązało z ryzykiem.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas