Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przejście z emerytury na świadczenie pielęgnacyjne

28.06.2018
Autor: A.

Pobieram wcześniejszą emeryturę w kwocie niecałe 1000 zł. na dorosłego syna z zespołem Downa. Chciałabym dowiedzieć się, czy jest szansa na zawieszenie emerytury, aby móc korzystać z zasiłku 1400 zł., który przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych?

Szanowna Pani,

ostatnio padły deklaracje, aby dopłacić opiekunom dzieci niepełnosprawnych różnicę pomiędzy pobieraną emerytura, a kwotą wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego. Jak wspomniałem – na razie jest to deklaracja i nie wiem czy i kiedy ta kwestia zostanie odpowiednio uregulowana.

Aktualnie, zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Podsumowując, aktualne przepisy ustawy uniemożliwiają przejście z emerytury na świadczenie pielęgnacyjne. Niemniej jednak, warto zapoznać się z artykułem opisującym sprawę, w której sądownie podjęto próbę uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w podobnej do Pani sytuacji.

Pozdrawiam,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas