Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień umiarkowany a wynagrodzenie

13.06.2018
Autor: N.

Witam. Proszę o wytłumaczenie, czy ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym należy się inna stawka na godzinę?

Szanowna Pani,

Nie mamy pełnych informacji dotyczących Pani zatrudnienia, m.in. czy pracuje Pani na umowę o pracę, na jakim stanowisku, czy korzysta ze skróconej normy czasu pracy itp., dlatego trudno nam udzielić precyzyjnej odpowiedzi.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, stosowanie skróconej normy czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa wyżej, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny Centrum Integracja  w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas