Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

RODO – nowe obowiązki informacyjne

30.05.2018
Autor: Redakcja

Szanowni Państwo, w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), czyli wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uprzejmie informujemy, że...

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000102130, NIP 524-13-92-300. Kontakt do administratora: tel. 22 530 65 70, e-mail: integracja@integracja.org.
  2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłącznie wysyłka biuletynu, czyli informacji o tym, co nowego pojawia się na portalu www.niepelnosprawni.pl.
  3. Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez zapisanie się do biuletynu informacyjnego – zgodnie z Artykułem 6. Ust. 1. RODO.
  4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa adres e-mail.
  5. Czas przetwarzania Państwa danych osobowych: informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionego w pkt. 2 celu.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
  7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  10. Kontakt i informacje: redakcja portalu www.niepelnosprawni.pl – tel.: 505 602 562, e-mail: redakcja@niepelnosprawni.pl.
Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas