Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana pracy a prawo do dodatkowego urlopu

08.06.2018
Autor: K.

Czy po zmianie pracy ponownie trzeba przepracować rok, aby nabyć prawo do dodatkowego urlopu osoby z orzeczeniem niepełnosprawności?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba z niepełnosprawnością nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, np. związanych z nabywaniem prawa do kolejnych urlopów dodatkowych bądź związanych z wykorzystaniem urlopu, również zaległego, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Zatem w przypadku urlopu dodatkowego, podobnie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, po zmianie pracy, jeśli nabył Pan prawo do urlopu dodatkowego, nie ma konieczności przepracowania roku, by urlop ten otrzymać.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas