Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kto pobiera dofinansowanie, gdy pracuję w szkole?

18.06.2018
Autor: F.

Czy pracując w szkole, mając orzeczenie o niepełnosprawności, stopień umiarkowany, kto pobiera dofinansowanie?

Szanowna Pani,

o ile w konkretnym przypadku przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia, to takowe jest wypłacane pracodawcy zatrudniającemu osoby z niepełnosprawnościami.

Należy także pamiętać, iż zgodnie z art. 26b ust. 7. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas