Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc dla matki po śmierci niepełnosprawnego syna

18.06.2018
Autor: P.

Mama przez 30 lat opiekowała się niepełnosprawnym synem. Miała na niego pieniądze z OPS w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. Miesiąc temu zmarł. Mama ma 52 lata. Straciła środki do życia. Gdzie się udać po pomoc? Do biura pracy zarejestrować się jako bezrobotna? Dodam, że mama choruje, więc do pracy się nie nadaje zupełnie. Czy należą jej się jakieś pieniądze?

Szanowna Pani,

zgodnie ze zmienionymi przepisami art. 71 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do okresu, od którego zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zalicza się także okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Powinna więc Pani Mama niezwłocznie udać się do swojego powiatowego urzędu pracy, aby przedstawić swoją sytuację, tj.: okresy pracy i okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, co pozwoli pracownikom urzędu sprawdzić możliwości uzyskania przez Pani Mamę zasiłku dla bezrobotnych.

Warto także udać się do oddziału ZUS, aby Pani Mama uzyskała informację, czy związku ze stanem zdrowia nie należy jej się renta lub inne świadczenie z ZUS.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas