Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Liczba dni urlopu rehabilitacyjnego przy przejściu na emeryturę

13.06.2018
Autor: D.

Z dniem 1.08.2018 przechodzę na emeryturę, pytanie, ile dni urlopu rehabilitacyjnego mi przysługuje?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 1551 § 1. Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Biorąc powyższy przepis, skoro Pan przepracuje w 2018 r. tylko 7 miesięcy, przysługuje Panu 7/12 z 10 dni dodatkowego urlopu z tytułu posiadania co najmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chyba że Pana pracodawca pozwoli Panu (choć nie musi) wykorzystać całe 10 dni przed pójściem na emeryturę.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas