Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasiłek stały a podjęcie pracy

13.06.2018
Autor: K.

Czy pobierając zasiłek stały (orzeczenie sądowe) z MOPR można podjąć pracę jako stróż poprzez zatrudnienie przez pracodawcę, który pobiera dofinansowanie na pracownika z PFRON? Czy potem, w przypadku rozwiązania umowy, można na nowo dalej pobierać zasiłek stały z MOPR?

Szanowny Panie,

zasiłek stały jest świadczeniem wypłacanym okresowo (miesięcznie), a jego celem jest zapewnienie osobie z niepełnosprawnością, niezdolnej do pracy, bieżącej egzystencji.

Zgodnie z komentowanym przepisem zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Może Pan podjąć pracę, ale podjęcie przez Pana pracy będzie wiązać się z kwestią zmian w strukturze Pana dochodów, co będzie miało bezpośredni wpływ na zasiłek stały (jeżeli Pana dochody będą przekraczały kryterium dochodowe kwalifikujące do zasiłku, nie będzie podstaw do jego pobierania). W przypadku rozwiązania umowy o pracę, gdy nadal będzie Pan spełniał pozostałe warunki formalne do uzyskania świadczenia, będzie Panu przysługiwało prawo do zasiłku. W celu przyznania i określenia wysokości zasiłku stałego niezbędne jest bowiem ustalenie, czy w danej sprawie spełnione są wszystkie przesłanki formalne, w tym kryterium dochodowe.

Wszelkich szczegółów w Pańskiej indywidulanej sprawie dowie się Pan we właściwym dla Pana ośrodku pomocy społecznej.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas