Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowe świadczenia i przywileje – czy coś przysługuje?

13.05.2018
Autor: L.

Witam, opiekuję się 69-letnią mamą, która ma wiele współistniejących chorób jednocześnie. M.in. jest to choroba zwyrodnieniowa stawów, liczne wypukliny, wpukliny na kręgosłupie, 2 lata temu przeszła zawał, jest po 3 implantacjach stentów, nadal leczy się u kardiologa, obecnie borykamy sie z arytmiami, ma współistniejącą niewydolność nerek, zespół parkinsonowski. Mama ma emeryturę, chciałabym zapytać, czy mogę ubiegać się o jakieś dodatkowe świadczenia dla niej? Czy mi jako opiekunowi należą się również jakieś środki dodatkowe? Jestem jedyną osobą, która przebywa z mamą w domu. Mama nie jest w stanie już w pełni samodzielnie egzystować, potrafi wykonać większość czynności, ale potrzebuje pomocy, np. podczas szykowania leków – nie zna nazw, trzeba jej zrobić zakupy, ugotować, zawieźć do lekarza, generalnie załatwić wszystkie sprawy z życia codziennego. Chciałabym zapytać, jakie pierwsze kroki powinnam podjąć, jakie dokumenty wypełnić, dokąd się udać? Dziękuję z góry za pomoc.

Szanowna Pani,

przede wszystkim nie wiemy, czy Pani Mama posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli nie, to należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do miejskiego/powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania. Informacje dotyczące ubiegania się o ww. orzeczenie znajdzie Pani m.in. na naszym portalu.

Natomiast jeśli Pani Mama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, może Pani ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenie to przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przy ubieganiu się o specjalny zasiłek opiekuńczy obowiązuje kryterium dochodowe wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie. Wniosek o ww. świadczenie należy złożyć w jednostce urzędu miasta/ gminy, w której wypłacane są świadczenia rodzinne.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas