Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Podlasie: polsko-litewska integracja

23.03.2018
Autor: inf. pras.
Polacy i Litwini z niepełnosprawnością intelektualną przesypują zioła lub herbatę

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną dzieci z Polski i Litwy uczestniczyły w dniach 19-23 marca w spotkaniu integracyjnym w Hodyszewie. Wspólnie poznawały historię Polski, brały udział w rekolekcjach, zajęciach teatralnych, plastycznych i muzycznych oraz wycieczkach. Rozmawiały o tym, czym jest bohatestwo na co dzień w XX i XXI wieku, poznawały historię Białegostoku i Solecznik, szukały wspólnych korzeni.

Głównym celem tego typu działań jest wspomaganie uczniów z niepełnosprawnością i kadry specjalistycznej w Solecznikach w nauczaniu języka polskiego, poznawaniu wspólnego dziedzictwa narodowego, wymiana doświadczeń i wiedzy. Dodatkowo, polskie środowiska z placówek specjalnych na Litwie zgłaszają zapotrzebowanie na regularną współpracę z Macierzą. Czują się pomijane przez władze litewskie oraz państwo polskie.

Przekazywanie treści historycznych i patriotycznych wymaga odpowiedniego doboru form w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki odpowiedniej stymulacji oraz systematycznej pracy zwiększa się ich szansa na podjęcie w przyszłości prawidłowych ról społecznych i działanie na rzecz języka i kultury polskiej.

Spotkanie integracyjne odbyło się w ramach projektu: Współpraca szkół partnerskich – „Rodzina Polonijna”, w którym uczestniczą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku, Szkoła Specjalna w Solecznikach na Litwie oraz ośrodek dla dorosłych z niepełnosprawnością w Solecznikach.

Współpracę między placówkami koordynują organizacje pozarządowe: Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Wspierania Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI w Białymstoku.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas