Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta rodzinna po zmarłym Ojcu

28.03.2018
Autor: N.

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego renty rodzinnej po Ojcu. Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności, orzeczenie zostało mi przyznane na stałe w 1999 r. przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Pobieram rentę socjalną przyznaną na stałe. Przez wiele lat mój Ojciec nie płacił zasądzonych na moją rzecz alimentów, wiem, że przysługuje mi prawo przejąć rentę rodzinną po Ojcu, ale mam obawy, że ZUS może mi odebrać prawo do przyznanej renty socjalnej, jak i również odmówić prawa przejścia na rentę rodzinną ze względu na obecny stan zdrowia. Z tego co wiem, obowiązkowo bym była wzywana na komisję lekarską w ZUS-ie. Od 4 lat jestem mężatką, czy ten fakt nie ma wpływu na wydaną decyzję? Jak jest naprawdę? Za odpowiedź serdecznie dziękuję

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do renty rodzinnej mają:

  1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
    1. do ukończenia 16 lat;
    2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat, nie dłużej jednak, niż do osiągnięcia 25 lat, albo
    3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.
  2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Tak więc, aby mogła Pani otrzymać rentę rodzinną po Ojcu (o ile Ojciec w chwili śmierci spełniał warunki do otrzymania świadczenia z ZUS), musi Pani spełnić warunki wskazane w w/w przepisie. Co do faktu pozostawania przez Panią w związku małżeńskim, można skonsultować sprawę z doradcami w ZUS-ie, sam nie znalazłem przepisu, który wykluczałby prawo do renty rodzinnej w przypadku pozostawania przez dziecko w związku małżeńskim.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas