Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Służba w niedziele, święto i noce a urlop macierzyński żony

28.03.2018
Autor: K.

Witam, proszę o komentarz dot. art. 16. 1. pkt. 1-2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów dot. braku służby w niedziele, noce, święta. Nadmieniam, iż w chwili obecnej żona jest w okresie połogu z powikłaniami poporodowymi, w domu, lecz pod opieką lekarzy (korzysta z urlopu macierzyńskiego), cały czas poświęca noworodkowi i sobie. Natomiast ja z pierwszym dzieckiem (7 lat), posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności kod „12C”, które to wymaga stałej opieki, ciągłej rehabilitacji, staram się pogodzić czas służby z czasem dla rodziny. Kadry nie uznają def. „urlop macierzyński”, odmawiają mi w/w prawa w oparciu na http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/6583,Wy-pytacie-my-odpowiadamy.print. Proszę o poradę.

Szanowny Panie,

zgodnie z § 16 wspomnianego w pytaniu rozporządzenia:

  1. Służba w niedzielę lub święto, w godzinach zaliczanych do pory nocnej oraz w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy nie może być pełniona przez policjanta-kobietę w ciąży.
  2. Służba w niedzielę lub święto oraz w godzinach zaliczanych do pory nocnej nie może być pełniona przez:
    1. policjanta będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki,
    2. policjanta opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia takiego nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun,
    3. policjanta-kobietę karmiącą dziecko piersią

– bez ich zgody.

Biorąc powyższe, jeżeli Pana Żona ze względów zdrowotnych nie może opiekować się starszym, niepełnosprawnym (7-letnim) Synem, to dokonując wykładni celowościowej w/w przepisu można dojść do wniosku, iż powinien Pan być pomijany przy służbach w niedziele, święta i w godzinach nocnych. Niestety, moja interpretacja nie jest wiążąca dla Pana pracodawcy, stąd powinien Pan spróbować szukać pomocy w związku zawodowym policjantów.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas