Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna na córkę-opiekunkę

18.03.2018
Autor: N.

Czy ja, jako córka, mogę być opiekunką Mamy, ktora jest osobą niepełnosprawną ruchowo (1 grupa)? Chodzi o to, czy mama może odliczyc koszty na moje zatrudnienie, gdyby podpisała ze mną umowę o pracę i płaciła mi co miesiąc? Mama nie jest na moim utrzymaniu w rozumieniu przepisu o uldze rehabilitacyjnej.

Szanowna Pani,

zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach ulgi rehabilitacyjnej można m.in. odliczyć wydatki na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

W sprawie o sygn. akt I SA/Łd 308/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi pozytywnie rozstrzygnął podobną kwestią jak ta w pytaniu, sprawa dotyczyła opieki syna nad niepełnosprawną matką.

Jak stwierdził sąd w uzasadnieniu do w/w wyroku „w ocenie Sądu, nieuzasadnione jest odwoływanie się przez organy do regulacji dotyczących obowiązku alimentacyjnego, tym bardziej, że jak zasadnie wskazała skarżąca, ustawodawca przewidując możliwość zastosowania ulgi rehabilitacyjnej nie zawarł wyłączenia odnoszącego się do osób zobowiązanych do alimentacji. Dodać przy tym należy, że podstawową zasadą jest to, iż obywatel jest zobowiązany do płacenia podatków. W związku z tym wszelkie odstępstwa od niniejszej zasady, np. ulgi, muszą być stosowane ściśle, a konkretnie tak, jak uregulował je racjonalny ustawodawca. Skoro zatem ustawodawca nie przewidział ograniczenia, czy wyłączenia, na które wskazuje organ i które legło u podstaw zaskarżonej decyzji, to niezasadnym jest jego poszukiwanie przez organy w innych regulacjach prawnych. Przepis art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jasny i zupełny, jego treść nie budzi wątpliwości interpretacyjnych i w opinii Sądu nie pozwala na poszukiwanie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym regulacji wyłączających jego zastosowanie”.

Proszę zapoznać sie dokładnie z argumentacją zawartą w uzasadnieniu do w/w wyroku. Oczywiście Sąd rozstrzygnął sprawę indywidualną, ale jest duża szansa, iż w przypadku Państwa może być podobnie.

Warto także skorzystać z infolinii prowadzonej przez Ministerstwo Finansów:

Krajowa Informacja Podatkowa – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, infolinia – z tel. stac.: 801 055 055, z tel. kom.: 22 330 03 30.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas