Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Łódź: osoby niewidome w końcu mogą korzystać z „Atlasu świata”

19.02.2018
Autor: PAP, fot. sxc.hu
fragment strony w alfabecie brailla

Z opracowanego z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących „Atlasu świata” mogą korzystać mieszkańcy Łodzi i regionu z problemami wzroku. Atlasy miejscowemu oddziałowi Polskiego Związku Niewidomych przekazał Główny Geodeta Kraju.

- Cieszę się, że mamy coś, co pozwoli państwu poznać lepiej świat, szczególnie tym, którzy niestety nie mogą wszystkiego zobaczyć – powiedziała podczas uroczystości w poniedziałek 19 lutego w Łodzi Grażyna Kierznowska, Główny Geodeta Kraju. – Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie wiele osób pozna świat i może zapragnie dalekich podróży. Za sprawą tego atlasu i zmysłu dotyku będziecie mogli poznać to, co ludzie zdrowi widzą za pomocą wzroku.

Na bieżąco z informacjami światowymi

Grażyna Kierznowska lokalnemu oddziałowi Polskiego Związku Niewidomych (PZN) przekazała nieodpłatnie 25 „Atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących”. Wcześniej już ponad 200 egzemplarzy wydawnictwa przygotowanego z inicjatywy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) trafiło za darmo do siedzib PZN w całym kraju oraz bibliotek, fundacji, szkół specjalnych i innych instytucji.

Jak podkreśliła prezes PZN w Łodzi Iwona Jędrys, pierwsza tego typu publikacja - składająca się min. z kilkudziesięciu plansz z mapami wszystkich kontynentów oraz poświęconych zagadnieniom przyrodniczym opisanych alfabetem Braille'a - to nieoceniona pomoc dla osób z problemami wzroku.

- Jesteśmy wdzięczni za to, że ktoś myśli o osobach, które mają problemy ze wzrokiem, ale też chciałyby wiedzieć, jak zmienia się świat. Pamiętamy to, czego nauczyliśmy w szkole, ale przecież granice państw zmieniają się i powstają też nowe kraje. Teraz możemy być na bieżąco – powiedziała prezes Jędrys.

Poinformowała także , że z atlasów będą mogli korzystać podopieczni wszystkich 18 kół związku niewidomych w woj. łódzkim. Trafią one też do biblioteki w łódzkiej siedzibie PZN, Klubu Sportowego Niewidomych „Omega” w Łodzi oraz innych tego typu instytucji w regionie.

Kompleksowo stworzony atlas

Kierznowska powiedziała, że GUGiK w przyszłości chciałby wydać podobną publikację dotyczącą Polski.

„Atlas świata dla niewidomych i słabowidzących” składa się z zebranych w teczce plansz z 38 mapami podzielonymi na dwie części tematyczne. Pierwsza poświęcona jest zagadnieniom przyrodniczym oraz społeczno-gospodarczym w ujęciu globalnym. Część druga to przegląd regionów, na który składają się mapy przedstawiające rzeźbę terenu oraz podział polityczny kontynentów. Do zestawu dołączono płytę CD zawierającą opisy wszystkich map, metodykę ich czytania oraz inne informacje przydatne dla użytkowników.

Atlas powstał z inicjatywy GUGiK przy ścisłej współpracy z PZN oraz pedagogami. Nad poprawnością i czytelnością map czuwał zespół, w którego skład weszli m.in. przedstawiciele związku, nauczyciele geografii i orientacji przestrzennej w szkołach dla niewidomych oraz tyflograficzni i kartograficzni konsultanci. Dbali oni o zapewnienie czytelności map z zachowaniem zasady: „to samo dla widzących i niewidzących”. Dlatego używane w atlasie symbole, skróty nazw i klucze znaków są identyczne w piśmie Braille'a i druku barwnym.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas