Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Przekroczenie wynagrodzenia a renta socjalna

19.02.2018
Autor: C.

W styczniu 2017 i lutym 2017 zarobiłam 3200, w kolejnych miesiącach już tylko nieco ponad 2400, a we wrześniu wcale. Za cały rok mój dochód osiągnął kwotę 27 tys. Czy ZUS zawiesi mi rentę socjalną, czy tylko będzie żądał zwrotu jakieś kwoty?

Szanowna Pani,

zgodnie z przepisami, prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu za miesiąc, w którym przychód w łącznej kwocie przekroczył 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Osoba pobierająca rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad osoba pobierającą rentę socjalną opiekę prawną lub faktyczną są obowiązani niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek.

Za miesiące, w których ww. przychód został przekroczony, renta nie przysługuje, zatem będzie Pani zobowiązana do jej zwrotu.

Wszelkie informacje uzyska Pani w ZUS.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas