Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy urlop wypoczynkowy z drugą grupą inwalidzką

26.02.2018
Autor: B.

Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy dodatkowego urlopu wypoczynkowego z drugą grupą inwalidzką. Oto ono: pracuję na umowę na czas określony nieprzerwanie 3 lata, ale w tym roku, w październiku 2018, kończy mi się umowa .Moje pytanie dotyczy, czy przysługuje mi jakiś urlop dodatkowy oprócz ustawowego i ile dni za 10 miesięcy pracy? Do widzenia.

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 1551 § 1. Kodeksu Pracy w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Tak więc biorąc pod uwagę powyższy przepis, jeżeli przepracuje Pan jedynie 10 miesięcy w 2018 roku, ma Pan prawo do 10/12 z 10 dni urlopu dodatkowego wypoczynkowego (z tytułu posiadania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności), co nie znaczy, że może Pan (jak pracodawca się zgodzi) wykorzystać u dotychczasowego pracodawcy całe 10 dni przed ustaniem stosunku pracy, co jednak zostanie zaznaczone w świadectwie pracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas