Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Podwójne obywatelstwo a pobieranie renty

27.02.2018
Autor: B.

Dzień dobry, jestem osobą całkowicie niewidomą, znaczny stopień. Mam podwójne obywatelstwo – polskie i rosyjskie. Pobieram rentę w Rosji. Osiedliłem się na stałe w Polsce. Czy jestem uprawniony do pobierania renty w Polsce? Z poważaniem

Szanowny Panie,

najważniejszym aspektem w polskim systemie rentowym jest to, czy niezależnie od stwierdzonej niezdolności do pracy posiada Pan odpowiednie lata składkowe, nabyte w odpowiednim okresie przed zdarzeniem powodującym niezdolność do pracy bądź przed złożeniem wniosku o rentę.

Warto zatem udać się do najbliższego oddziału ZUS celem przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, ile lat Pan przepracował w Polsce, a ile w Rosji. Proszę także przygotować dokumentację medyczną, z której będzie wynikać, kiedy powstała Pana niezdolność do pracy. Nie znając tych okoliczności, nie mogę niestety zbadać sprawy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas