Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy poza emeryturą EWK przysługuje mi świadczenie za opiekę?

23.02.2018
Autor: I.

Czy przysługuje mi jakieś świadczenie za opiekę nad synem? Jestem emerytką EWK i od 27 lat mam emeryturę (w wysokości 935 zł), na którą przeszłam po 20 latach pracy ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym (stopień znaczny) od urodzenia synem, który ma obecnie 41 lat. Syn pobiera rentę socjalną + zasiłek pielęgnacyjny 153 zł.

Szanowna Pani,

zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma już Pani możliwości uzyskiwania świadczenia za opiekę nad synem z uwagi na fakt, iż zostało ustalone w stosunku do Pani prawo do emerytury, z którego to prawa Pani korzysta. Przepisy nie przewidują zaś innej formy świadczenia, z którego mogłaby Pani skorzystać.

Warto może jednak skontaktować się z właściwym dla Pani Syna ośrodkiem pomocy społecznej w celu ustalenia, czy jest możliwość skorzystania przez Niego z jakiś dodatkowych form wsparcia, które wspomogłyby prowadzone przez Was wspólnie gospodarstwo domowe (np. dofinansowanie usług opiekuńczych).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas