Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę odliczyć ulgę na syna?

22.02.2018
Autor: L.

Mam pod opieką syna, 34 lata, z dziecięcym porażeniem mózgowym, niezdolnego do samodzielnej egzystencji, ma on rentę socjalną w części zawieszoną, bo po śmierci matki dostał też rentę rodzinną, ja dostaję 153 zł na niego z gminy. Czy mogę odliczyć wydatki rehabilitacyjne i te pieniążki na dzieci, jak każdy inny wcześniej tę ulgę na wychowanie dzieci dostawałem, a teraz trochę się zamotałem, bo niby miałem prawo odliczyć ulgę rehabilitacyją, a teraz nie wiem.

Szanowny Panie,

podatnicy, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10080 zł (tak w przypadku rozliczenia za 2017 r., w przypadku rozliczenia za rok 2016 jest to kwota 9120 zł), mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się jedynie alimentów na rzecz dzieci: małoletnich, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; do ukończenia 25. roku życia uczących się w szkołach.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas