Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy ojciec może skorzystać z ulgi na mnie?

28.02.2018
Autor: R.

Posiadam umiarkowany stopień niepełnospeawności (mam 23 lata) i nie pracuję, jestem na utrzymaniu rodziców. Czy mój tata może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej kwotę dotyczącą utrzymania auta, ktorego używam i którego ja jestem współwłaścicielem? Oraz czy może on odliczyć sobie koszty dostosowania do moich potrzeb łazienki? Z góry dziękuję za odpowiedź

Szanowna Pani,

zgodnie art. 26 ust. 7e ustawy o podatku od osób fizycznych, generalnie zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10080 zł.

Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci. Jeżeli są spełnione w/w przesłanki, to ustawodawca wprowadził możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej na wydatki związane z dzieckiem, które pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Ponadto warto zapoznać się z aktualną problematyką zwiazaną z zaliczaniem do ww. kwoty, tj. 10.080 zł, kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

Niemniej jednak zawsze warto skorzystać z Krajowej Informacji Podatkowej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów, aby omówić wydatek, który Pani Ojciec chce odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Krajowa Informacja Podatkowa – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 – Infolinia: z tel. stac.: 801 055 055, z tel. kom.: 22 330 03 30.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas