Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa z niewydolnością serca

04.02.2018
Autor: K.

Czy inwalida ze znacznym stopniem oraz ciężką niewydolnością serca, gdy frakcja wyrzutowa wynosi 18%, ma prawo do karty parkingowej? Mam bardzo poważne trudności w poruszaniu, gdyż po wykonaniu paru kroków muszę odpoczywać, ponadto mam wszczepiony stymulator resynchronizujący z obcją kardiowersji, utrwalone migotanie przedsionków.

Szanowny Panie,

zgodnie z obecnym stanem prawnym, karta parkingowa przysługuje osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Nie wiemy, kiedy zostało wydane Pana orzeczenie oraz czy zawiera wskazania uprawniające do wydania karty parkingowej. Jeśli nie posiada Pan orzeczenia, na podstawie którego może zostać wydana karta parkingowa, to należy złożyć wniosek  o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności.

Więcej informacji dotyczących karty parkingowej znajdzie Pan w powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności oraz m.in. na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas