Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zamiana renty chorobowej na rentę socjalną

21.02.2018
Autor: F.

Witam serdecznie. Mój głuchoniemy brat został uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy i dostaje rentę chorobową w wysokości 730 złotych. Do grudnia ubiegłego roku nie było to mało – w grudniu zmarła mama, z którą brat mieszkał i która opłacała rachunki. Po jej śmierci brat został sam i teraz to on ponosi koszty utrzymania. Na tzw. życie zostaje mu 120 złotych. Czy byłoby możliwe zmienić jego rentę chorobową na rentę socjalną i czy byłoby to dla niego korzystne? Z poważaniem

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 4.1 Ustawy o rencie socjalnej, renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Niezależnie warto wskazać, iż należy również zbadać, czy bratu nie przysługiwałaby renta rodzinna po zmarłym rodzicu.

Zgodnie z art. 68.1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

  1. do ukończenia 16 lat;
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat, albo
  3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Najważniejszą jednak kwestią jest, kiedy brat stał się całkowicie niezdolny do pracy – czy w okresach, o których mowa powyżej, wtedy można myśleć o rencie socjalnej ewentualnie połączonej z rentą rodzinną. Czy też brat stał się niezdolny do pracy później, to jest kiedy już pracował i się nie uczył.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas