Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ulga rehabilitacyjna przy pobycie w prywatnym domu opieki

30.01.2018
Autor: N.

Czy w prywatnym całodobowym domu opieki (nie przez MOPR), w 100% płatnym za pobyt osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? Dotyczy to mojej Mamy. Jestem jej opiekunem prawnym. Z poważaniem

Szanowny Panie,

nie napisał Pan niestety dokładnie, jakie wydatki na Pańską Mamę miałby Pan odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Trzeba pamiętać, iż zgodnie z art. 26 ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z innych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Poszczególne wydatki warto omówić z konsultantami z Krajowej Informacji Podatkowej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.

Krajowa Informacja Podatkowa – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, infolinia – z tel. stac.: 801 055 055, z tel. kom.: 22 330 03 30.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas