Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

W przedszkolu jest opiekunka, a powinna być nauczycielka. Co robić?

23.01.2018
Autor: N.

Syn ma niepełnosprawności sprzężone. Głuchotę i porażenie. Porusza się po podłodze sam, ale nie chodzi. Ma implant. Zatrudniono do niego w przedszkolu ogólnodostępnym opiekunkę bez kwalifikacji. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ma zapis, aby zatrudnić nauczyciela z kwalifikacjami. Dyrektor twierdzi, że wystarczy opiekunka, bo pomoże mu w myciu rąk czy jedzeniu, a nauczyciel od tego nie jest. Jak rozwiązać problem? Dyrektor nie widzi problemu w tym, że nasze dziecko przez pobyt w przedszkolu jest nieprawidłowo prowadzone albo nie ma z nim pracy, jaką wykonałby nauczyciel. :( Syn intelektualnie jest sprawny, w grupie integracyjnej nie ma miejsc.

Szanowna Pani,

w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

  1. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
  2. asystenta nauczyciela prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy lub
  3. pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I-IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, dla uczniów:

  1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  2. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  3. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi

– zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

Na podstawie powyższego jednoznacznie można stwierdzić, że dla dziecka ze wskazaną przez Panią niepełnosprawnością winna zostać zatrudniona wykwalifikowana kadra, a nie, jak to Pani wskazała, „opiekunka”. Moim zdaniem powinna Pani poinformować o zaistniałej sytuacji właściwe miejscowo kuratorium oświaty.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas