Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator PFRON: sztuka osób z niepełnosprawnością

20.12.2017
Autor: PFRON, fot. Mateusz Różański (1), archiwum PFRON
Źródło: Integracja 6/2017
Laureaci konkursu Otwarte drzwi

Tegoroczny finał ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” dla warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy odbył się po raz 15. Temat prac został wybrany spośród 85 propozycji zgłoszonych przez różne placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu było hasło „Moja Ojczyzna”. Jego pomysłodawcą został Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”.

Celem konkursu realizowanego z powodzeniem od lat jest rozwój osobisty osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej na walory artystyczne tworzonej przez nie sztuki, która jest jedną z ważniejszych form kształtowania duchowości. To płaszczyzna wymiany wrażeń i doświadczeń.

30 prac

Konkurs Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstał po to, aby ułatwić nam wszystkom lepsze rozumienie osób niepełnosprawnych i przełamywać bariery mentalne.

Zwieńczeniem konkursu była uroczysta Gala w Operze „Nova” w Bydgoszczy, na której zostali ogłoszeni zwycięzcy XV edycji konkursu. Uroczystość zgromadziła około 900 osób, wśród których znaleźli się nie tylko autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz z kierownikami jednostek, do których autorzy uczęszczają, ale również przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, samorządu terytorialnego, delegacja Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele PFRON.

Nagrodzono i wyróżniono 30 prac w czterech kategoriach konkursowych: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja – wykonanych przez 35 autorów.

spektakl, na scenie wszyscy aktorzy
Na niesamowitą atmosferę Gali wpływ miała oprawa artystyczna i specjalna choreografia

Nagrody pieniężne

Uroczystego otwarcia gali dokonała Pani Dorota Habich – p.o. Prezes Zarządu PFRON. Podczas swojego wystąpienia doceniła trud, uczucia i emocje, jakie zostały włożone w wykonanie prac plastycznych.

Nagrody laureatom wręczyli: Dorota Habich – p.o. Prezes Zarządu PFRON, Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu PFRON, Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz, oraz Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa.

Autorzy najlepszych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Natomiast w każdej z wyżej wymienionych kategorii prac przewidziano po trzy nagrody pieniężne dla placówek zgłaszających pracę:

 • I miejsce: 6000 zł,
 • II miejsce: 5000 zł,
 • III miejsce: 4000 zł.

Tę wspaniałą uroczystość poprowadził popularny telewizyjny konferansjer – Robert Janowski, który porwał zgromadzoną publiczność i sprawił, że można było zapomieć o swoich problemach.

Oprawę artystyczną – po rozdaniu nagród i dyplomów – uświetniły występy niepełnosprawnych solistów przy akompaniamencie orkiestry Zbigniewa Górnego i w choreografii przygotowanej na tę uroczystość.

Otwarte Drzwi

Przed nami ostatnie przygotowania do Gali wręczenia nagród laureatom XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską, których tematem badawczym jest niepełnosprawność w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Ideą konkursu jest zainteresowanie społeczeństwa problematyką niepełnosprawności oraz popularyzacja wiedzy w zakresie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych wdrażania rozwiązań służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Co roku uczelnie z całej Polski nadsyłają do PFRON w ramach Konkursu kilkadziesiąt prac, spośród których wybierane są te, które cechują się najlepszym warsztatem metodologicznym i precyzyjnym ujęciem tematu. Istotnym kryterium przy ocenie prac jest praktyczna użyteczność badań.

Kapituła konkursu Otwarte drzwi
Kapituła Konkursu miała – jak co roku – dużo tematów do dyskusji podczas obrad

Prace ocenione zostały przez Kapitułę Konkursową, którą tworzą zewnętrzni eksperci, wybitne grono naukowe z uczelni wyższych i instytucji państwowych. Przewodniczącą Kapituły w tym roku została prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, a w skład Kapituły weszli:

 • prof. Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik – Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • dr n. med. Bożena Kurkus-Rozowska – Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy,
 • dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska – Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania Produkcją, Członek Polskiej Rady Ergonomii,
 • dr n. med. Robert Jonak – Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach,
 • dr hab. Hanna Żuraw – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie,
 • prof. Ewa Pisula – Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. Wojciech Otrębski – Kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 • prof. Bogusław Frańczuk – Katedra Fizjoterapii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja F. Modrzewskiego,
 • prof. Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,
 • prof. Danuta Cichy – Instytut Badań Edukacyjnych,
 • prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło – Politechnika Łódzka.

Laureaci konkursu

W konkursie naukowym na najlepszą pracę magisterską z zakresu rehabilitacji społecznej – I miejsce zajęła – Joanna Grochowska za pracę Kynoterapia jako forma wspomagania rozwoju i komunikacji dziecka, II miejsce – Maja Kurleto za pracę Związek poczucia samotności z częstotliwością używania alkoholu u niepełnosprawnych intelektualnie uczniów szkół specjalnych, a III miejsce – Paulina Bikowska za pracę Reagowanie osób niepełnosprawnych na wsparcie społeczne.

W kategorii prac magisterskich z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym I miejsce zdobyła Justyna Popławska za Projekt sportowego wózka inwalidzkiego, II miejsce zostało przyznane Annie Grajewskiej za rozprawę Dostępność przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami na przykładzie miasteczka akademickiego Kortowo w Olsztynie, natomiast III miejsce zajął Adam Babiarz za Model wirtualny wózka inwalidzkiego dla osób po całkowitej amputacji kończyn dolnych.

Wśród prac z zakresu rehabilitacji medycznej Komisja konkursowa przyznała I miejsce Hannie Zadoń za pracę Modelowanie i identyfikacja obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, II miejsce przypadło Klaudii Kaniewskiej za pracę Jakość życia osób poruszających się przy pomocy protezy kończyny dolnej, natomiast III miejsce zdobyła praca dotycząca Wczesnego wspomagania dziecka z uszkodzonym słuchem przed i po implantacji cochlearnej”, której autorką jest Natalia Ambroziak.

Spośród prac doktorskich, nagrodę główną w wysokości 7000 zł otrzymał Wojciech Figiel za rozprawę Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku. Kapituła konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia dla Pawła Chruściela, za rozprawę Jakość życia a wsparcie społeczne osób starszych objętych opieką instytucjonalną, i Urszuli Olejnik, za pracę Psychospołeczne zasoby osób słabowidzących a ich postawy zdystansowania versus tolerancyjności.


Materiał przygotowany przez

logo PFRON

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas