Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

16.12.2017
Autor: K.

Chcę zatrudnić osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na cały etat. Ile godzin dziennie i tygodniowo może pracować?

Szanowna Pani,

w myśl przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Warto także zauważyć, że stosowanie ww. norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 Ustawy o rehabilitacji, wskazanych powyżej norm, nie stosuje się:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas