Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Specjalny zasiłek opiekuńczy dla konkubenta?

11.12.2017
Autor: N.

Jestem osobą niepełnosprawną, stopień znaczny. Żyję w związku nieformalnym. Czy mój niepracujący partner może ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy? Utrzymujemy się z mojej renty, 1667 zł netto. Jest jedyną osobą, która pomaga mi w codziennym życiu. Będę wdzięczna za odpowiedź.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 16a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Kodeks rodzinny nie wymienia osób będących w konkubinacie jako zobowiązanych do alimentacji, stąd ustawodawca wprost wyłączył niestety konkubenta z możliwości uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym konkubentem/konkubiną.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas