Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pomoc nauczyciela w klasach V-VIII

12.12.2017
Autor: E.

Witam! Czy w klasach V-VIII szkoły specjalnej w SOSW (niepełnosprawności sprzężone, autyzm) można zatrudnić pomoc nauczyciela? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Szanowna Pani,

w przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I-IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, dla uczniów:

  1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  2. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  3. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

W przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi oraz w przypadkach innych niepełnosprawności niż określone powyżej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas