Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy należy mi się zasiłek z MOPS-u

13.12.2017
Autor: T.

Mam umiarkowaną niepełnosprawność (07-S), w wieku 56 lat, a tą niepełnosprawność mam od urodzenia, w wieku 56 lat złożyłam wniosek, czy należy mi się z MOPS-u 150 zł?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny (wynosi 153 zł miesięcznie) przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Tak więc należy dopilnować, aby w orzeczeniu znalazł się odpowiedni zapis, z którego będzie wynikać, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez Panią 21. roku życia. Jeżeli taki zapis w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności się znalazł, to generalnie zasiłek pielęgnacyjny powinien zostać Pani przyznany.

Warto pamiętać, iż zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, a także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas