Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ochrona przedemerytalna z grupą niepełnosprawności stopnia lekkiego

13.12.2017
Autor: T.

Witam! Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda sprawa ochrony przedemerytalnej w mojej sytuacji. Mam ukończone 63 lata, pracuję w obecnym zakładzie prawie 10 lat (w tym kilka lat z grupą niepełnosprawności st. lekkiego). Ostatnio długo byłem na zwolnieniu (180 dni) i świadczeniu rehabilitacyjnym z pobytem w sanatorium włącznie (150 dni). ZUS uznał mnie już za zdrowego, więc muszę podjąć pracę. Zakład wysłał mnie na zaległy urlop i skierował na badania okresowe (bo wyszły) i kontrolne po chorobowym. [Do wiad. red.] po badaniu określiło, co następuje: wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny do wykonywania pracy na określonym stanowisku (symbol 22). Proszę o informację, jakie mam prawa i jaka czeka mnie przyszłość, czy zakład może mnie zwolnić. Z poważaniem

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 39 Kodeksu Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Natomiast zgodnie z art. 40, przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zgodnie z art. 43. Kodeksu Pracy, pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

  1. wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
  2. stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Niestety, nie znam szczegółów Pana sprawy, np. jaką Pana ma umowę o pracę, ile dotychczas zawierał Pan umów o pracę. Czy niezdolność do Pana pracy była spowodowana chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy? Stąd wydaje się konieczne skonsultowanie przez Pana sprawy z najbliższą oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy, w której prawnicy nieodpłatnie udzielają konsultacji prawnych.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas