Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę pracować ponad 7 godzin?

13.12.2017
Autor: W.

Mam orzeczenie o niepełnosprawności – umiarkowane, lekarz medycyny pracy napisał mi skrócony czas pracy. Czy ja mogę pracować więcej niż 7 godzin po wyrażeniu zgody, czyli w nadgodzinach?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy, przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Zgodnie z ust. 2, koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, ponosi pracodawca.

Biorąc powyższe, jeżeli chce Pani pracować w nadgodzinach, powinna Pani złożyć wniosek do swojego pracodawcy o skierowanie Pani na badanie w zakresie możliwości pracy Pani w nadgodzinach.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas