Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Operacja na zasiłku dla bezrobotnych

07.12.2017
Autor: C.

[Do wiad. red.] skonczyło mi się 182 dni zwolnienia i nie otrzymałam zasiłku rehabilitacyjnego. Zarejestrowałam się jako bezrobotna, choruję na wielopoziomową dyskopatię i lekarz wyznaczył mi operację. Przepracowałam 13 lat i czy po operacji mogę starać się o rentę chorobową, jeżeli nie będę zdolna do pracy.

Szanowna Pani,

w związku z Pani stanem zdrowia podpowiadam, iż już teraz może Pani zacząć przygotowywać się do złożenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy (przez niektórych określanej też jako chorobowa). Warto skorzystać z informacji na stronie ZUS lub osobiście skontaktować się z właściwym dla Pani inspektoratem ZUS.

Jednocześnie informuję, że prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas