Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Kto odpowiedzialny jest za nadzór nad oznakowaniem ulic, parkingów?

11.12.2017
Autor: I.

Dzień Dobry. Mam pytanie, kto sprawuje nadzór nad sprawami oznakowania dróg, ulic i parkingów, łącznie z parkingami przy sklepach wielkopowierzchniowych. Chodzi mi głównie o oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia nieprawidłowości do „urzędników” lokalnych nie zawsze są realizowane, a ich pomysły co do tego tematu czasem przyprawiają o przysłowiowy zawrót głowy. Chciałbym również zapytać, do kogo zgłaszać sprawy źle wykonanych przejść dla pieszych. Chodzi głównie o wysokość krawężników. Z wyrazami szacunku.

Szanowny Panie,

nadzór nad sprawami oznakowania dróg, ulic i parkingów, jak też ich utrzymaniem sprawują właściwe dla danego miasta Zarządy Dróg i Zieleni (w zależności od miasta może być to inna nazwa podmiotu odpowiedzialnego). Proszę więc odszukać kontakt do właściwego dla Pana zarządu dróg (np. drogi publiczne na terenie gminy Gdynia obsługuje Zarząd Dróg i Zieleni).

W przypadku natomiast terenów należących do prywatnych zarządców i właścicieli, swoje uwagi należy kierować właśnie do nich. Informuję, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoba, która narusza obowiązek dotyczący sposobu oznakowania dróg wewnętrznych lub zleca wadliwe dokonanie tej czynności (m.in. zarządca lub właściciel terenu), popełnia wykroczenie (zob. art. 85a Kodeksu wykroczeń – tzw. niezgodne z przepisami znakowanie dróg wewnętrznych).

W sprawie nowych „kopert” zachęcam do zapoznania się z artykułem na naszym portalu.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas