Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Od kiedy ma się 21 dni zwolnienia od pracy?

10.12.2017
Autor: A.

Czy zwolnienie z pracy w wymiarze 21 dni w ciągu roku, np. na rehabilitację, nabywa się z chwilą otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności, czy po upływie roku od otrzymania owego orzeczenia, tak jak w przypadku dodatkowego 10-dniowego urlopu? Dotyczy stopnia umiarkowanego.

Szanowny Panie,

art. 20 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje dwa rodzaje płatnych zwolnień od pracy. Zgodnie z tym artykułem, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

W odniesieniu do pkt 1 należy zauważyć, że wymiar 21 dni dotyczy tylko i wyłącznie płatnego zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (a nie szeroko pojętej rehabilitacji, np. 21 dni wolnych na zabiegi rehabilitacyjne).

W odniesieniu do pkt 2 należy zauważyć, że osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (nie ma tu limitu dni) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. W zakres tego punktu wchodzą m.in. zabiegi rehabilitacyjne, pod warunkiem, że czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Uprawnienia te przysługują z tytułu samego posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nie ma tu kryterium czasowego, czyli np. obowiązku przepracowania roku, jak w przypadku 10-dniowego urlopu dodatkowego.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas