Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a wynajem mieszkania

13.12.2017
Autor: B.

Czy rodzic, który zrezygnował z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tego tytułu, może czerpać korzyści z wynajmu mieszkania, którego jest właścicielem? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Szanowna Pani,

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
  4. innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pisząc o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W mojej ocenie, dochód z wynajmowanego mieszkania nie powinien pozbawiać prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, chyba że prowadzi Pani w tym zakresie działalność gospodarczą.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas