Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa na dziecko z autyzmem

06.12.2017
Autor: B.

Witam, mam bardzo ważne pytanie, mianowicie o kartę parkingową. Jestem matką 9-letniego dziecka z autyzmem, upośledzenie umiarkowane, wada wzroku obuoczna +8. Dziecko moje jest niepełnosprawne umysłowo. Podobno karta parkingowa nie obejmuje osób sprawnych fizycznie, a mój syn do tych osób się zalicza, z tym, że jest on na tyle upośledzony, że nie przejdzie on samodzielnie nawet jednego metra, musi zawsze być trzymany za rękę, gdyż nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa na drodze (wejdzie wprost pod samochód). Czy upośledzonym psychicznie osobom i ich opiekunom nie należy się takie udogodnienie, jak karta parkingowa, chociażby żeby bliżej zaparkować przy aptece, przychodni, szpitalu czy przy sklepie... mniej „szarpania się”... Czy ktoś to w końcu zrozumie...?

Szanowna Pani,

obecnie kartę parkingową wydaje się:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Warto pamiętać, iż w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

W każdym przypadku zespół orzekający wobec niepełnosprawnego dziecka (do ukończenia przez niego 16. roku życia) musi stwierdzić, iż dziecko ma znacznie ograniczoną możliwość poruszania się. Jeżeli u Pani dziecka nie stwierdzono, iż ma znacznie ograniczoną możliwość poruszania się i nie zgadza się Pani z tym stwierdzeniem, można złożyć odwołanie od niekorzystnego orzeczenia, zgodnie z pouczeniem na nim zawartym.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas