Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zwolnienie na rehabilitację a wynagrodzenie

06.12.2017
Autor: B.

Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Kiedy wychodzę z pracy na zabiegi rehabilitacyjne, muszę wypisać urlop na godziny. Czytam w moich prawach „Nieobecność w takim przypadku może trwać cały dzień lub kilka godzin, a pracodawca nie może wymagać, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego”, a wcześniej „Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”. Czy mogę wyjść na zabiegi bez rozpisania urlopu w ramach zwolnienia, a jednocześnie otrzymując całe wynagrodzenie, czy tylko 80 procent, jak w przypadku zwolnienia lekarskiego?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2;
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Biorąc powyższe, jeżeli musi Pani wyjść na zabiegi usprawniające, które nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy, pracodawca powinien Panią zwolnić na czas niezbędny na odbycie wskazanych zabiegów, z zachowaniem pełnego wynagrodzenia, bez konieczności korzystania z urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia chorobowego.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas