Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zmiana godzin pracy pracownika przez pracodawcę

07.12.2017
Autor: R.

Jestem osobą niepełnosprawną z wadą słuchu (umiarkowany stopień), niedawno przeszedlem zawał, bez powikłań. W moim zakładzie obowiązuje praca jednozmianowa od 7:00 do 15:00. Jest to [do wiad. red.]. Dotychczas pracuję od 7 do 14, przełożony chce mi zmienić czas pracy od 8 do 15, mi nie pasuje z wielu powodów, m.in. że niedawno przeszedłem zawał, tyle co wrociłem z chorobowego. Stan choroby to przejście w chorobę przewlekłą. Powód zmiany to taki, że dużo osób pracuje od 7 do 14 i z tymi osobami, co pracują 8 godzin, nie ma kto pracować. Ale że jestem miejscowy, to nie mam wyboru. Bo [do wiad. red.] dziecko chyba nie jest uspawiedliwieniem i opieka nad starszą osobą (wymagającą opieki). Rehabilitacja jest zachowawcza po zawale (indywidualny sport wskazany przez lekarza). Nie mam potem wystarczająco czasu, by to inaczej zorganizować, tym bardziej, że muszę robić przerwy na odpoczynek. Pytam, czy muszę się zgodzić na takie przesunięcie czasu pracy.

Szanowny Panie,

informuję, że czas pracy osób niepełnosprawnych regulują przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba z niepełnosprawnością zasadniczo nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Tak stanowi art. 15 ust. 1-3 Ustawy o rehabilitacji. Przywołane przepisy w określonych okolicznościach podlegają jednak wyłączeniu (patrz art. 16 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji).

Czym innym jest jednak ustalenie godzin pracy. Tu decyduje pracodawca. Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy bowiem do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy. Ustalone przez pracodawcę godziny pracy nie mogą więc np. przekraczać norm ustawowych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych.

Tak więc pracodawca ma prawo ustalić, iż rozpoczyna Pan pracę o godz. 8:00, a nie o godzinie 7:00 (tak jak Panu by to bardziej pasowało). Warto jednak negocjować z pracodawcą, czy są możliwości ułożenia czasu pracy w taki sposób, aby zadowalał on obie strony (z uwagi na inne Pana obowiązki i kwestie związane z życiem prywatnym).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas