Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta socjalna czasowa a zatrudnienie z trenerem pracy

07.12.2017
Autor: U.

Witam. Czytając odpowiedzi nie znalazłam dotyczącej naszej sytuacji. Syn ma 29 lat, orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym od dzieciństwa (upośledzenie umysłowe). Kiedy miał 16 lat, zostały zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe dla osób z autyzmem. Została mu również przyznana po raz kolejny czasowa renta socjalna. W 2016 r. syn wszedł w program [do wiad. red.]. Został na 1/2 etatu zatrudniony (sprząta) w oparciu o wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych. Niebawem idę z synem na komisję do ZUS-u i czy w przypadku takiej formy zatrudnienia (wykonuje pracę na umowę o pracę na czas określony) może syn zostać pozbawiony renty socjalnej? Czy taka forma zatrudnienia ze wspomaganiem trenera pracy jest tak samo rozpatrywana, jak samodzielne zatrudnienie osoby niepełnosprawnej? Obawiam się, że syn straci rentę socjalną, a zarazem rentę rodzinną, skończy się zatrudnienie ze wspomaganiem i syn zostanie bez grosza.

Szanowna Pani,

renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia oraz jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18. roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Zatrudnienie ze wspomaganiem trenera pracy nie jest pracą dającą osobie niepełnosprawnej możliwości do samodzielnego zarobkowania i utrzymania się, zarówno z uwagi na niepełnosprawność, jak i możliwości psychofizyczne do pracy na danym stanowisku. Znam z praktyki przypadki, gdy osoby w zatrudnieniu wspomaganym kwalifikują się do całkowitej niezdolności do pracy (tak wynika np. z badania biegłych sądowych).

W ramach postępowania o rentę socjalną częstym argumentem organu rentowego jest to, że osoba nie jest całkowicie niezdolna do pracy, gdyż zachowuje zdolność do wykonywania jakiejkolwiek innej pracy. Podejmowanie więc nawet drobnych prac (osoba pobierająca rentę socjalną może zgodnie z przepisami podejmować zatrudnienie) może powodować w konsekwencji, że świadczenie rentowe nie jest zainteresowanej osobie przedłużane.

W przypadku odmownej decyzji organu rentowego zalecam skorzystanie z możliwości odwołania się do sądu (pouczenie o tym znajdzie się w decyzji organu rentowego). W ramach postępowania sądowego niezdolność do pracy zostanie oceniona przez biegłych sądowych. Jednakże sprawę odwołania zalecam koniecznie skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rentowych (np. w ramach porad prawnych w organizacjach zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnością).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas