Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak długo się czeka na lekarza orzecznika?

25.11.2017
Autor: B.

Prawo do renty socjalnej miałam ustalone na 3 lata do [do wiad. red.], złożyłam kolejny wniosek (nadal leczę się w PZP). Jak długo od przyjęcia wniosku przez ZUS czekam na skierowanie na badania przez lekarza orzecznika?

Szanowna Pani,

generalnie termin badania powinien zostać wyznaczony jak najszybciej. Wydanie decyzji na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Oczywiście może się zdarzyć, iż będzie trzeba odwołać się do Komisji Lekarskiej ZUS, co może spowodować wydłużenie załatwienia sprawy w Pani wypadku, tj. wydania decyzji w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania renty socjalnej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas