Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie na firmę

17.12.2017
Autor: T.

Witam, mam 1 grupę inwalidzką oraz rentę socjalną i chciałbym założyć firmę. Jestem ze Słupska, gdzie mam się zgłosić po dokumenty i jakie kryterium PFRON daje ubiegającym się o dofinansowanie? I czy przy tym muszę zawiesić rentę?

Szanowny Panie,

przede wszystkim udałbym się do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, przy ul. Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk. W urzędzie powinien Pan uzyskać informację, jakie dokumenty są potrzebne i na jakich zasadach może Pan uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Odnośnie dofinansowania do składek ZUS, które płaci przedsiębiorca, polecam skorzystanie z infolinii PFRON. Od 20 czerwca 2017 roku obowiązuje jeden, wspólny numer infolinii: 801 233 554 (22 581 84 10 dla telefonów komórkowych).

Generalnie, samo rozpoczęcie działalności gospodarczej nie powoduje konieczności zawieszenia pobierania renty socjalnej.

Zwracam Panu jednak uwagę na art. 10 ust. 1 i 3 Ustawy o rencie socjalnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1, prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Ust. 3 mówi z kolei, że za przychód, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej uważa się przychód stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Obecnie granica przychodu, powodująca zawieszenie prawa do renty socjalnej, to kwota (od 1 grudnia 2017 r.) 2979 zł. Warto kontrolować limity przychodu na stronie ZUS, ponieważ zmieniają się one co trzy miesiące.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas