Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Refundacja składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzenia

17.12.2017
Autor: F.

Mam 1-osobową działalność gospodarczą, umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznany na stałe. Jaka refundacja do obowiązkowych składek ZUS mi przysługuje, czy jakieś dofinansowanie do wynagrodzenia mi przysługuje? Jakie druki trzeba wypełnić i gdzie je złożyć?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 25a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Fundusz refunduje:

  1. osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807 i 1810), z zastrzeżeniem ust. 1a,
  2. niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe – pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku.

Zgodnie z ust. 1a, refundacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje w wysokości:

  1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warto skorzystać z infolinii PFRON, w celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze uzyskiwania dofinansowania – od 20 czerwca 2017 roku obowiązuje jeden wspólny numer infolinii: 801 233 554 (22 581 84 10 dla telefonów komórkowych).

Ustawodawca nie przewidział natomiast dofinansowania do Pana wynagrodzenia w ramach prowadzonej przez Pana działalności.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas