Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

10 dni dodatkowego urlopu czy mniej?

17.12.2017
Autor: C.

Witam. Nabyłam prawo do 10 dni dodatkowego urlopu, który się należy po roku od podpisania orzeczenia o niepełnosprawności, czyli od 07/2018 r. 31.12.2018 r. kończę 60 lat i idę na emeryturę i teraz pytanie. Od czasu nabycia prawa do 10 dni urlopu będę pracowała tylko pół roku, czy należy mi się całe 10 dni, czy mniej? Dziękuję.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 1551 § 1. Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze  proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Biorąc powyższy przepis pod uwagę, skoro przepracuje Pani tylko pół roku, przysługuje Pani 5 dni dodatkowego urlopu, chyba że wykorzysta Pani całe 10 dni przed pójściem na emeryturę i na to wyrazi zgodę Pani pracodawca.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas