Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dofinansowanie z Absolwenta

19.11.2017
Autor: K.

Dzień dobry! Mam pytanie. Czy odbycie kursu na licencjonowanego przewoźnika drogowego tgz. Certyfikat Kompetencji Zawodowej, mogłoby zostać zrefundowane z programu „ABSOLWENT”? Jeżeli tak, to czy będąc później pracodawcą zatrudniającym pracowników (kierowców), mógłbym otrzymać dofinansowanie z tego programu na założenie działalności gospodarczej – firmy transportowej? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

w ramach dofinansowań z programu „Absolwent” dofinansowanie mogą otrzymać szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. Ze środków przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym zdobycie uprawnień zawodowych, koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych. Ponadto w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania dofinansowanie obejmuje koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas