Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rezygnacja w pracy z orzeczenia o niepełnosprawności

10.11.2017
Autor: N.

Pracownik przedstawił w zakładzie pracy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Z tego tytułu nie może pracować w nadgodzinach. Pracownik chce zrezygnować z orzeczenia, aby móc pracować w nadgodzinach. Czy istnieje możliwość, by tego dokonać?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Natomiast zgodnie z art. 16 w/w ustawy, przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca.

Dlatego też pracownik (jeżeli nie pracuje przy pilnowaniu), może złożyć do Pani wniosek o skierowanie go do lekarza medycyny pracy w celu wyrażenia zgody przez lekarza na niestosowanie wobec pracownika zakazu pracy w godzinach nadliczbowych.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas