Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa – jak uzyskać?

12.11.2017
Autor: J.

Mam III grupę inwalidzką! Jestem po [do wiad. red.], mam krótszą nogę i problemy z poruszaniem się, ból leczę tabletkami i prywatnymi masażami, ale chodzę wolno, ale sama. Jakie dokumenty i od kogo przedłożyć, aby mieć podstawę do wydania karty parkingowej?

Szanowna Pani,

z dniem 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów Ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ww. przepisami, karta parkingowa może być wydana osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wyłącznie na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (w przypadku stopnia umiarkowanego konieczne jest także posiadanie w orzeczeniu kodu 04-O lub 05-R lub 10-N); osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Zwracam Pani uwagę, że orzeczenia wydane przed dniem 1 lipca 2014 r. (w tym o grupie inwalidztwa) nie uprawniają do uzyskania karty parkingowej na podstawie obowiązujących przepisów.

Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wszelkie informacje o procedowaniu (w tym dokumentacji) w kierunku uzyskania karty parkingowej znajdzie Pani na stronie internetowej właściwego dla Pani Ośrodka Pomocy Społecznej lub uzyska je Pani kontaktując się z nim telefonicznie.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas